Hola_ibie3-300x198
Mig home i mig rata; Ibie, un artista de merda en un món meravellós. Comença a pintar als carrers de Barcelona després d’haver estat en contacte amb residus tòxics i transformar-se en forma antropomòrfica. Mutant, autodidacta i ninja, influenciat per la cultura lowbrow, el cubisme, el graffiti primerenc i la pintura medieval, combina la seva activitat als carrers amb quadres d’interior i co-editant la il·lustració de la revista Finerats.